top of page
  • grybow

Podhalański Kongres Eucharystyczny w Grybowie - 1935

"Ilustrowany Kurier Codzienny" 12 czerwca 1935. Prawdopodobnie nigdy wcześniej ani później tyle ludzi w Grybowie się nie zebrało.

"Od 8 do 10 czerwca 1935 r. zorganizowano Podhalański Kongres Eucharystyczny w Grybowie. Rozpoczął się w piątek wieczorem procesją z kościoła na rynek grybowski, na którym kazanie wygłosił ks. bp Franciszek Lisowski. Podczas niedzieli Msze św. odbywały się w Grybowie. Pomyślano także o ludności łemkowskiej, która licznie zamieszkiwała te tereny. W niedzielę o godz. 8.00 Mszę św. w obrządku grecko-katolickim celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Bazyli Maściuch, administrator apostolski Łemkowszczyzny. "Połączyły się zgodnie serca nasze z bratnimi sercami Łemków. Słyszało się często powtarzaną modlitwę «Hospody pomyłuj». Celem Kongresu było m.in., «aby okazać się wiernymi synami jednego Kościoła Katolickiego, aby oświadczyć wszystkim, że każdy z zebranych pragnie stać wiernie przy sztandarze Jezusa Chrystusa»". Centralna uroczystość odbyła się 10 czerwca przed południem na placu klasztoru Sióstr Dominikanek w Białej Niżnej. Mszę św. celebrował ks. bp Franciszek Lisowski. Kazanie wygłosił ks. Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego. Nuncjusza reprezentował ks. prał. Alfred Pacini. Po skończonaj uroczystości uczestnicy przeszli w procesji eucharystycznej do Grybowa. Ostatni akt "Te Deum laudamus" odśpiewano na rynku w Grybowie. W Kongresie wzięło udział ok. 80 tys. wiernych." (za: ks. Adam Nowak, http://www.tgn.diecezja.tarnow.pl/) 80 tysięcy ludzi odwiedziło Grybów, ten rekord nie jest chyba pobity do dnia dzisiejszego. To tylu, ilu mieszkańców ma dziś Nowy Sącz, a 4-kroć tylu, ilu mieszkańców ma Gmina Grybów. Warto zwrócić uwagę jak odświętnie przystrojono całe miasto, zrobili to również mieszkańcy wyznania mojżeszowego. Np. widoczny za ołtarzem nieistniejący już hotel Kriegerów (późniejsze miejsce "pergoli", dziś nowe sklepiki).

fot. Zygmunt Studnicki.


371 wyświetleń
Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page