top of page
  • Saga Grybów

Grybów jak u Brueghela - z archiwum rodziny Mączeńskich z Warszawy


Fantastyczna fotografia Grybowa, przypominająca obrazy Brueghela, zaludniona mnóstwem postaci, z uchwyconym przejazdem przez dawny most kolejowy składu pociągu, ciągniętego przez dwie lokomotywy, by pokonać najwyższe w Polsce przewyższenie, trafiła do nas w tym tygodniu, wśród kilku innych podobnie pięknych, od prawnuczki architekta Zdzisława Mączeńskiego, pani Danuty Pietrzak. Serdecznie dziękujemy całej Rodzinie za pomoc w odnalezieniu, digitalizacji i za udostępnienie zdjęć! Wzbogacą one cyfrowe Społeczne Archiwum Grybowa - SAGA. Kontakt nawiązaliśmy już w trakcie powstawania deskalu Arkadiusza Andrejkowa przy ul. Zielonej, obok dawnego domu Mączeńskich, na którym przedstawiony jest Zdzisław Mączeński, architekt, współautor projektu grybowskiej bazyliki.


Widoczna na fotografii po prawej stronie droga pokrywa się z dzisiejszym przebiegiem ulicy Topolowej. Żaden z dwóch widocznych na fotografii mostów już nie istnieje. Wspaniałej urody arkadowy most kolejowy, budowany za czasów polskiej galicyjskiej administracji, ze środków austriackich, pod nadzorem włoskich inżynierów przez miejscowych Polaków i Rusinów - został wysadzony po raz pierwszy w czasie I wojny światowej, następnie odbudowany, ostatecznie wysadzony i doszczętnie zniszczony przez wycofujących się Niemców w styczniu 1945 r. Most odbudowano po wojnie w innym kształcie, nadal oryginalnym, lecz już nie tak urokliwym jak wersja "galicyjska".

81 wyświetleń

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page