top of page
  • Saga Grybów

Kalendarz imion łemkowskich we Florynce


"Z latami, wiekami przybywało we Florynce ludzi, wieś stała się bardzo ludna. Rozrastały się rody a z nimi w linii prostej, męskiej powtarzały nazwiska. Z upływem czasu te rodziny przestawały juz być spokrewnione ze sobą, lecz nazwiska pozostawały. Tak we Florynce 17 rodzin miało nazwisko Dubec, 15 rodzin Habura, 10 rodzin Kochan, 8 Merena, inne powtarzały się 6-2

DRAFTJS_BLOCK_KEY:4o657

razy. Nazwiska pojedyncze nosili najczęściej 'przybysze', młodzieńcy, którzy przyżeniali się do Florynki jak: Koropczak, Gojdycz, Stefaniak, Zwoliński, Jancur, Łabowski czy Kowalski. Na wymienione w wykazie 232 rodziny nazwisk było 94, świadczy to o zdominowaniu całego osadnictwa wsi przez kilka wielkich rodów jak Habura, Dubec, Merena, Smalec, Majczak, Maksymczak, Worhacz. [...] Od wielu już lat różni językoznawcy prowadzili i nadal prowadzą badania, analizy nazwisk łemkowskich. Autor badań Polak, wiele nazwisk przypisuje pochodzeniu polskiemu, autor Ukrainiec - pochodzeniu ukraińskiemu, zaś Słowak - te same nazwiska zaliczy do słowackich. Dotyczy to również nazw wsi, miejscowości, choć w stosunku do tych ostatnich należałoby dokonać analizy dlaczego np. Grybów nie ma nazwy Grzybów - od grzybów - natomiast Grybów - od hryba - z końcówką "ow" - 'Hrybow' [...]

Bardzo bogaty był we Florynce kalendarz imion męskich. Powtarzają się imiona Wanio (Jan) 39 razy, Wasyl (Bazyli) 15, Hryc (Grzegorz) 12, dalej: Sztefan, Seman, Petro, Mychał, Nestor, Tyto, Prokop, Nykodym, Zachar, Polikar, Markijan, Myron, Kuzma, Netyfor, Kundrat, Kleman, Nazarym, Maksym. W odniesieniu do imion żeńskich mieszkańcy Florynki byli równie mocno konserwatywni przy nadawaniu imion. Żony wymienionych w wykazie gospodarzy najczęściej miały na imię Maryna - 37, Anna 33, dalej Stefania, Natalka, Zofia. Są też imiona bardziej 'egzotyczne', jak: Sołomija, Paraska, Matrona, Eudokia, Eufrozyna, Melisia, Ułyjanka. [...]

Wielkie florynckie rody miały swoje wielkie postacie. Byli to starsi gospodarze, dobrych gospodarstw, z którymi liczyli się reprezentanci młodszych pokoleń. Czcigodne postacie takich ludzi jak Wadymir Habura, Tyto Maksymczak, Łeszko Koziar, Wasyl Habura, Gojdycz, Kaniuczok, Dubec-olijar, Majczak, Nazarym, nieco młodsi jak Wasyl Dubec, Petro Czeszla i inni, nadawały wsi ton życia wewnętrznego, niektórzy z nich 'poznali świat', po wiele lat przepracowali w amerykańskich 'majnach', a za zarobione i oszczędzone pieniądze budowali we wsi gospodarstwa, kupowali ziemię, las, wianowali swoje dzieci."

(J. Zwoliński, J. Merena "Na Łemkowszczyźnie. Florynka (nasze seło)", Koszalin 1999)


Na fotografii pozostałość nagrobka na starym cmentarzu we Florynce, rok 2012, fot. Kamil Kmak

21 wyświetleń

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page