top of page
  • Kamil Kmak

Magister farmacji Józef Hodbod - grybowski aptekarz i społecznik


"W roku 1903 dzierżawę grybowskiej apteki objął magister farmacji Józef Hodbod. Urodził się 19 lutego 1870 roku w Bochni. Studia farmaceutyczne ukończył w roku 1891 i początkowo pracował w aptekach krakowskich. W roku 1904 wydzierżawił aptekę w Grybowie, a pięć lat później – 1 lipca 1909 r. – zakupił ją na własność kontraktem kupna. Dzięki zaangażowaniu magistra Hodboda apteka w Grybowie bardzo szybko zaczęła się wspaniale rozwijać. W roku 1916 przeniósł aptekę z budynku, gdzie obecnie znajduje się bank, do lokalu w zakupionym od Jana Muchowicza domu przy grybowskim rynku. Wyposażenie apteki sprowadził z Austrii. Pani Barbara Hodbod-Mordarska (dla której Józef Hodbod był bratem jej dziadka) wspomina, że szczególnie piękne było niebieskie i brązowe szkło apteczne, o artystycznych kształtach. Uległo ono zniszczeniu w roku 1945, kiedy to Niemcy wysadzili w czasie odwrotu pobliski wiadukt kolejowy. Magister farmacji Józef Hodbod był całkowicie oddany pracy w aptece, stale doskonalił swe umiejętności. Na recepturze prowadził produkcję kilkunastu preparatów według własnego pomysłu. Największą sławę zyskały tzw. hodbodiny, czyli proszki od bólu głowy o ciekawym składzie. Przy aptece (w podwórzu kamienicy Hodboda) istniał ogródek ziołowy – niewielki, lecz bardzo bogaty w rozmaite gatunki roślin leczniczych. Natomiast w podziemiach kamienicy znajdowały się (i po dziś dzień się znajdują) potężne magazyny na substancje chemiczne, butelki, firmowe pudełka, sprzęt recepturowy. Dzięki zgromadzeniu tak dużych zapasów możliwe było obywanie się bez dostaw przez długie miesiące."

"Farmacja Krakowska" 2/2006, artykuł dra Macieja Bilka we współpracy z p. p. Barbarą Hodbod-Mordarską oraz p. Ewą Mordarską-Byrką.


Za fotografię dziękujemy p. Ewie Józefa Hodboda widzimy tutaj na tle budynku Starej Plebanii w Grybowie, gdzie dziś mieści się Muzeum Parafialne, założone przez ks. Jana Solaka, widocznego z prawej strony zdjęcia.


Trio przyjaciół - mgra Józefa Hodboda, ks. Jana Solaka oraz arch. Zdzisława Mączeńskiego, włączyliśmy w konstelację murali projektu "Cichy Memoriał - Grybowska Saga" z udziałem artysty street art Arkadiusza Andrejkowa, powstał przy ul. Zielonej w Grybowie 1.10.2021 r.

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page