top of page
  • Kamil Kmak

Nowa mapa cmentarza żydowskiego - współpraca z Wydziałem Geodezji Politechniki Warszawskiej


Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej rozpoczęli dziś pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu grybowskiego cmentarza żydowskiego :) To pierwsze takie przedsięwzięcie w kilkudziesięcioletniej historii praktyk studenckich PW w Grybowie - dziękujemy kadrze i kierownictwu uczelni za przyjęcie naszego zaproszenia! Trzy lata temu rozmawialiśmy o możliwości wykonania mapy cmentarza po raz pierwszy, gdy odwiedziliśmy go razem z panią dr hab. Janiną Peplińską-Zaczek. Dziś nareszcie realizujemy nasze marzenia i plany :) Teren grybowskiego cmentarza żydowskiego jest pomiarowo bardzo trudny - porastające go zadrzewienia uniemożliwiają bezpośredni pomiar metodą GPS, niemożliwe są również naloty dronami. Pozostają metody klasyczne. Trzy zespoły pomiarowe założyły osnowę geodezyjną wokół cmentarza przy pomocy GPS i nawiązały ją do państwowego układu współrzędnych, następnie przy użyciu tachimetrów metodą wcięć założyły osnowę wewnątrz cmentarza. Dzięki temu dziś i w kolejnych dniach mierzone są współrzędne wszystkich ocalałych macew, zarówno tych stojących, jak i przewróconych. Naniesione na mapę zostaną również uwidocznione w terenie miejsca po macewach - fundamenty nagrobków zabranych z cmentarza, a także pomniki, obrys masowych grobów, utwardzona ścieżka, drzewa i ogrodzenie. Każda stojąca macewa jest fotografowana, co w połączeniu ze współrzędnymi i nadaną numeracją umożliwi dalsze opracowanie mapy. Mapa sytuacyjno-wysokościowa cmentarza pozwoli nam lepiej opiekować się terenem, planować wykonywanie ścieżek, utrzymanie zieleni, w przyszłości być może również renowację nagrobków, "uczytelni" ten teren dla potrzeb edukacji i być może zachęci więcej osób do odwiedzin. Wyobrażamy sobie powstanie interaktywnego przewodnika po cmentarzu w wersji online, jak również wydania "analogowe". Dziękujemy za trud i wysiłek w czasie tak nietypowych praktyk wszystkim zaangażowanym studentom i studentkom! I na koniec mała odrobina "prywaty" - jako dla absolwenta Geodezji i Kartografii AGH dzisiejszy dzień to dla mnie powrót do dziedziny mojego wykształcenia (niewykorzystywanego zawodowo), w połączeniu z kultywowaniem pasji w dziedzinie historii i ratowania zagrożonego dziedzictwa kulturowego Grybowa - dzień o jakim od dawna marzyłem Studentki i studenci z uwagą zapoznali się też z historią cmentarza, grybowskiej społeczności żydowskiej, getta i Zagłady oraz z działaniami, jakie prowadzimy dla odkrywania tej historii, i projektami, jakie realizujemy wspólnie z potomkami ocalałych Żydów grybowskich. Jako bonus - zdarzyła nam się niespodziewana wizyta w czasie pomiarów - odwiedziły nas turystycznie dwie siostry Urszulanki z Poznania. To potwierdzenie, że nasza praca ma sens! Pozdrawiamy siostry :)

Fot. i opis: Kamil Kmak


Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page