top of page
  • Kamil Kmak

Spacer śladem murali i oprowadzanie kuratorskie wystawy "Wykorzenieni/Ukorzenieni" 20.08.2022


Wystawa sztuki grybowian Ocalałych z Zagłady dostępna jest jeszcze do 18 września w Parku Miejskim i LO im. A. Grottgera w Grybowie. W zagęszczeniu wydarzeń wokół 80. rocznicy Zagłady projektu "Wykorzenieni/Ukorzenieni" nie zrelacjonowaliśmy jeszcze spaceru edukacyjnego i oprowadzania kuratorskiego po wystawie, jakie miały miejsce w sobotę 20 sierpnia (główne wydarzenia rocznicowe zostały przeniesione na niedzielę 21 sierpnia).

Na spacerze gościliśmy aż 20 uczestników z Grybowa, Wysowej, Ropy i Stróż, a także grupę turystów z Wielkopolski i z Warszawy - serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i mnogość pytań, a nawet dyskusje, świadczące o dużym zainteresowaniu Byli wśród nas m.in. krytyczka sztuki i pracowniczka Żydowskiego Instytutu Historycznego z Warszawy, a także jedna z wystawianych przez nas artystek - Leela Corman, ilutratorka i autorka nagradzanych i wydawanych w wielu krajach i językach komiksów, wnuczka Ocalałego Mendla Lipczera z Grybowa. Za fotografie dziękujemy p. Pawłowi T. Dolacie i p. Joannie Dziedziak.

Spacer prowadzony przez Kamil Kmak rozpoczęliśmy w rynku, następnie podążając szlakiem dwóch murali, miejsca po nieistniejącej już synagodze przy ul. Węgierskiej i ruiny synagogi przy ul. Kilińskiego, gdzie omówiliśmy historię i zróżnicowanie społeczności Żydów grybowskich oraz losy poszczególnych rodzin na przykładzie rodzin z murali - Riegelhauptów, Gottlobów i Kapnerów, po czym przeszliśmy do Parku Miejskiego, gdzie zapoznaliśmy się ze sztuką Eliego Dinera, Leeli Corman, jej dziadka Mendla Lipczera oraz Jakuba Schermana, historiami ich rodzin, pamiątkami i fotografiami umieszczonymi na wystawie, historią funkcjonowania i Zagłady więźniów getta w Grybowie. Obecna na spacerze Leela swoimi słowami opowiedziała o dziadku, o czerpaniu inspiracji z jego siły przetrwania i ocalenia bliskich w swojej sztuce i życiu, o motywacji do przyjazdu i powrotów do Polski. Opowiedzieliśmy i porozmawialiśmy o trudnej drodze do upamiętnienia Żydów grybowskich na przestrzeni wielu dekad. Na koniec obejrzeliśmy miejsce w Parku Miejskim, gdzie dzień później wspólnie zasadziliśmy pamiątkowe drzewo oraz rozdaliśmy albumy z pełną treścią wystawy, które tego samego dnia rano dotarły do nas z drukarni.

Dziękujemy za uczestnictwo i zainteresowanie, zachęcamy do zwiedzania wystawy do 18 września, wkrótce również zapowiemy kolejną wystawę sztuki jeszcze w tym roku w Grybowie.コメント


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page