top of page
  • Kamil Kmak

Szkoła Gospodarcza dla dziewcząt, rok 1944Niemiecki okupant dopuszczał jedynie kształcenie zawodowe. Grybowska kadra nauczycielska, prowadząc naukę zajęć praktycznych, stworzyła jednak warunki dla tajnego nauczania i przygotowania części uczennic do matury.

Szkołę w domu należącym do rodziny sędziego Antoniego Haimanna w Białej Niżnej przy granicy miasta (dziś: spółdzielnia "Karpaty"), który mimo niemieckich korzeni bronił swojej polskości i zginął z rąk sądeckiego gestapo w Biegonicach, utworzyła jego wysiedlona z poznańskiego szwagierka, Maria Madurowicz, siostra Aleksandry z Madurowiczów Haimannowej. Miejsce to dawnej i długo potem zwano "Haimannówką".


Wiele grybowianek bardzo dobrze wspomina szkołę i życiowe umiejętności z niej wyniesione.

Samo uczęszczanie do niej chroniło też przed wywózką na przymusowe roboty do Rzeszy.

Na fotografii widzimy przedwojenną nauczycielkę gimnazjalną, Stanisławę Pałkową.


Za piękną fotografię dziękujemy p. Marcie Michalik-Adamczuk (oryginał czarno-biały, poddany automatycznej koloryzacji).

Więcej informacji o szkole w art. p. Marii Solarz w "Kurierze Grybowskim" (nr 4/71, 2016) na podstawie kroniki zachowanej przez nauczycielkę tejże szkoły Anielę Boratyńską.

130 wyświetleń

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page