top of page
Logo napis mniejszy.png

Kontakt

saga.grybow@gmail.com


               facebook.com/grybow    

 

  • Facebook Social Icon

NIP: 7343583252

REGON: 386282947
Nr konta:
32 1600 1462 1890 6219 1000 0001

 

Zarząd stowarzyszenia:
Kamil Kmak
Anna Boruch
Anna Kurdzielewicz

 

Twórzmy razem Sagę o Grybowie 
 
Od 2010 r. w przestrzeni portalu Facebook funkcjonuje założona przez grybowianina, Kamila Kmaka, grupa "Grybów", od 2012 r. strona o tej samej nazwie, dziś pod nazwą "Saga Grybów". Koncentrowały się na dokumentacji i udostępnianiu treści związanych głównie z historią, często również z aktualnym życiem Grybowa. Prace archiwalne, pozyskiwanie kopii cyfrowych bezcennych pamiątek i albumów grybowian i miłośników Grybowa i Ziemi Grybowskiej zaowocowało powstaniem kilka lat później strony Społecznego Archiwum Grybowa www.saga-grybow.com. Z czasem jednak aktywności grupy znajomych, którym bliska jest idea działania i troski o dziedzictwo Grybowa, przestały ograniczać się tylko do archiwistyki społecznej, ale są o wiele szersze. Inicjujemy działania i współdziałamy z innymi podmiotami, by przypominać o najbardziej zapomnianych obszarach naszej przeszłości, przykładem jest tu zadbanie o grybowski cmentarz żydowski, upamiętnienie ofiar Zagłady, czy projekt wielokulturowych murali. Głównie jesteśmy na obrzeżach "mainstreamu pamięci" lub poza nim, wszystko to robimy z pasji i społecznie.

8 czerwca 2020 r. uzyskaliśmy osobowość w postaci stowarzyszenia pod nazwą "Saga Grybów" - "Saga" jak opowieść, mit, przekaz. Społeczne Archiwum Grybowa, w skrócie SAGA, nie zaprzestaje działalności, ale staje się jedną z gałęzi stowarzyszenia. Naszym celem, jak od lat, jest łączenie grybowian i ludzi, dla których to miasteczko i ziemia znaczą wiele, rozsianych po świecie. Kładziemy nacisk na wielokulturowe dziedzictwo, materialne i niematerialne, naszego regionu, bo historia Grybowa jest historią pogranicza kultur i religii.

Grybów jest bardzo konkretnym miejscem na ziemi, z którym łączą nas osobiste więzy, ale jest też swojego rodzaju mikrokosmosem i toposem małych ojczyzn, jak Prawiek Olgi Tokarczuk, a pewne właściwe jemu cechy są uniwersalne, dlatego Grybów interesuje i przyciąga uwagę ludzi niezwiązanych z nim rodzinnie, a my chcemy zapewniać zainteresowanym wciąż ciekawe odkrycia.

Powiększ Społeczne Archiwum Grybowa własnymi bądź znalezionymi w sieci zdjęciami, historiami i wspomnieniami. W ten sposób powstaje i rośnie Saga, będąca miejscem spotkania, odkrywania i pamiętania o naszej przeszłości, jak również relacjonowania i przeżywania teraźniejszości. 

Poniżej znajdują się dane kontaktowe, na które możecie przesyłać Wasze zdjęcia, teksty i uwagi.

Anchor 1

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Stowarzyszenie "Saga Grybów" tworzą: Anna Kurdzielewicz, Piotr Kurdzielewicz, Anna Boruch, Iwona Niepsuj, Katarzyna Winiarczyk, Justyna Sekuła, Ewa Andrzejewska, Marcin Przetacznik, Andrzej Kmak, Agnieszka Kmak, Kamil Kmak

bottom of page