top of page
1-DSCN9789.JPG

"Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: [...]

czas rzucania kamieni i czas ich zbierania [...]
czas rozdzierania i czas zszywania,

czas milczenia i czas mówienia"

[Koh 3, 1-7]

1-173 koś.JPG

        Naszym celem w Grybowie od lat było upamiętnienie ofiar Zagłady z imienia i nazwiska, bo byli to "Ludzie, nie liczby". Truizm, wydawać by się mogło. Jednak przez dziesiątki lat nawet liczby zwodziły chcących dowiedzieć się prawdy w tym temacie. Źródła pisane podawały liczby ofiar z grybowskiego getta w przedziale od 1500 do 2500.

Jako dziecku Ziemi Grybowskiej, ten gruby szacunek nie dawał mi spokoju. Zastanawiałem się: jak to możliwe, że historycy nie są w stanie uściślić tych liczb, stwierdzić, że zginęło, załóżmy, 2340 osób? Lub chociaż przybliżyć do stu? Jak liczba LUDZI, ofiar tylko z jednego niedużego miasteczka, może wahać się o pięćset w jedną i w drugą stronę?

Przez 9 lat, mniej więcej odkąd sam skończyłem lat dwadzieścia, starałem się zidentyfikować ofiary z imienia i nazwiska. Archiwum Yad Vashem, Archiwum Narodowe, oddziały w Nowym Sączu i Krakowie, archiwa czterech szkół w Grybowie, zbiory prywatne, wywiady, książki, cyfrowe biblioteki - wszystkie te źródła pozwoliły skompilować listę żydowskich mieszkańców Grybowa mniej więcej od końca XIX wieku do roku 1942. Pozwoliły też rzucić światło na liczbę mieszkańców getta z lat 1941-42 oraz przebieg powstawania getta, ciąg zdarzeń w trakcie jego trwania, głównie mając na uwadze przesiedlenia i wywózki oraz rozstrzelania. Cała lista imion i nazwisk Żydów grybowskich liczy ponad 3000 osób.

7ab.JPG
klasa6_Abraham_Goetz.jpg
7d.jpg
horyzont zdarzeń.jpg
78973453_2481124102161575_31693055837486

W 2010 roku, w trakcie współpracy przy powstawaniu książki "The Horse Adjutant" o ocalonym z Zagłady Leonie Schagrinie, rozpoczęła się moja praca nad listą Żydów, mieszkańców Grybowa. Początkowo, bazując na kilku pozycjach dostępnej literatury, była to lista około 250 osób. Od początku powstawała w excelu, z myślą o przyszłej publikacji w formie papierowej lub choćby internetowej. Lista rosła, w miarę jak przekopywałem archiwa cyfrowe. Prawie 400 nazwisk powiązanych z Grybowem wynotowałem z bazy "Shoah Names" instytutu Yad Vashem. Znajdują się tam, tłumaczone na j. angielski, "Pages of Testimony", tj. relacje - świadków, krewnych, powinowatych, przyjaciół, znajomych - o zamordowanych w Zagładzie. Często relacje pokrywają się, imiona i nazwiska, zasłyszane, zapamiętane, występują w różnych wersjach. Kilkanaście osób z Grybowa zginęło w Auschwitz i tam figurują na listach ofiar. To było wciąż mało, wiadomo z różnych źródeł, że w getcie przebywało około 2000 osób, a przed wojną 1/3 Grybowa, tj. około 1200-1300 osób, byli to mieszkańcy wyznający "religię mojżeszową" (tak pisano w oficjalnych polskich dokumentach).


Dalszym krokiem były wywiady z ludźmi w Grybowie. Potem portale genealogiczne. Relacje ocalonych. Książki telefoniczne. Księgi handlu i przemysłu. Bez wizyty w "analogowym" archiwum lista doszła do ponad 900 osób

.
Przyszła pora na wizytę w archiwum. Nie wiedziałem czego się spodziewać, więc poszukiwałem po omacku, wertując katalog "Akt Miasta Grybowa". Odnalazłem rozmaite spisy liczące setki osób, jak darczyńców na Legiony, odbiorców zapomóg, dzieci podlegających szczepieniom, pobiorców zboża, właścicieli koni, uprawnionych do emerytur, pracowników samorządów, wyborców (a więc tylko dorosłych). Pojedyncze wnioski: o pozwolenie na budowę, przebudowę: domu, sklepu, drewutni; o nadanie obywatelstwa; o uczestnictwo w licytacji bud targowych, etc. etc. Do tego kopalnia drobnych świadectw tzw. "spraw różnych", a także "zarządzenia niemieckie", zawierające np. rejestrację wszystkich mężczyzn, wszystkich sklepów, itp.
Było to jak układanie puzzli, nazwiska i imiona ludzi z tych dokumentów zaczęły nakładać się i korespondować z osobami z bazy Yad Vashem i wcześniejszych źródeł.


W końcu jednak - eureka! - natrafiłem na dwie grube księgi "Rejestru Mieszkańców" (jedna z nich na zdjęciu poniżej). Obejmowały adresy od 190 do 520. Wewnątrz tych gigantycznych ksiąg pełne dane o mieszkańcach poszczególnych domów i mieszkań: imiona i nazwiska, imiona rodziców, nazwiska panieńskie, miejsce urodzenia z datą dzienną, zawód, pokrewieństwo do innych domowników, data zamieszkania w gminie, data śmierci lub opuszczenia gminy, czasem adnotacje dopisane ołówkiem lub kredką. W końcu otworzył się pełen obraz rodzin, ich losów, migracji, kolejność i miejsce przychodzenia na świat dzieci. Imiona, w kolejnych pokoleniach coraz częściej polskie. Kronika zaginionego świata, mała beskidzka Atlantyda nad rzeką Białą.
Zegarmistrz, pracownik tartaczny, szewc i drukarz. Stolarz, blacharz, krawcowa, szklarz. Sklepikarka, lekarz dentysta, gospodyni domowa. Piekarz, student, fryzjer, germanistka.
Piękne starotestamentowe imiona, "egzotyczne" nazwiska, pobrzmiewające we wspomnieniach babci, uzupełniające wiedzę z książek - wybiórczą.


Trzecia księga "Rejestru" z numerami domów od 1 do 190 "odnalazła się" rok później w całkiem innym zasobie, gdy już straciłem nadzieję na jej znalezienie. Dziesiątki (jeśli nie więcej) godzin trwało przepisywanie ze zdjęć cyfrowych wszystkich odręcznie pisanych danych do excela, pracę tę wykonywałem całkiem z własnej inicjatywy na przestrzeni kilku lat, najczęściej późnymi wieczorami. Ogółem z trzech tomów "Rejestru" wyekscerpowałem dane ponad 1800 osób mieszkających w Grybowie w latach 1930-1942, przy których jest adnotacja o "religii mojżeszowej". Nie mamy gwarancji, że to wszyscy, księga jest sfatygowana, wiele kart oderwało się i jest luźno włożonych w księgę. Spis obejmuje też przesiedleńców do getta - można ich rozpoznać nie tylko po miejscu urodzenia, ale po dokładniej dacie "osiedlenia" w Grybowie i miejscowości z której przybyli; najczęściej: Tylicz, Łabowa, Krynica, Muszyna, pobliskie wsie: Siołkowa, Ptaszkowa, Biała Wyżna, Krużlowa, Korzenna, Wojnarowa itd.


Spis jest wielką bazą wiedzy i pozwala na różne analizy demograficzne... ale przede wszystkich jest świadectwem życia ludzi, których machina niemieckiej Zagłady chciała na zawsze zmazać z powierzchni ziemi. W tym sensie "Rejestr" jest arką, w której przetrwały choć imiona.

Pod koniec 2018 r. postanowiłem przyłączyć się do projektu "Ludzie, nie liczby" rozpoczętego przez Dariusz Popielę w Krościenku nad Dunajcem w 2018 roku, by upamiętnić grybowskie ofiary nie tylko na papierze czy w formie elektronicznej, ale w kamieniu - na Pomniku Pamięci.


W 2019 roku lista wciąż wymagała żmudnej redakcji. W 2019 r. dwa dni spędziłem w Archiwum Narodowym w Nowym Sączu, bo ponownie, po 7 latach, sfotografować każdą z setek stron "Rejestru", upewnić się o braku pominięć oraz upewnić się powtórnie, że brakuje w nim kilku adresów. Kolejnych kilkudziesięciu godzin wymagała ponowna weryfikacja każdej z osób, zapisu imienia i nazwiska, eliminacji powtórzeń (ta sama osoba mogła mieszkać pod kilkoma adresami na przestrzeni 10 lat), porównać dane z "Rejestru" z innymi źródłami, ujednolicaniu pisowni imion i nazwisk. Trudne były decyzje o wyłączeniu kilkudziesięciu osób z listy przeznaczonej na pomnik, z uwagi po adnotacje o opuszczeniu Grybowa. Ostatnie poprawki zostawały przesyłane do kamieniarza na kilka tygodni przed montażem pomnika.

Lista przeznaczona do budowy pomnika nie jest kompletną listą ofiar, a właściwie opracowaną listą mieszkańców Grybowa na dzień likwidacji getta - nie daje stuprocentowej pewności, że któraś z wymienionych osób nie przeżyła np. uciekając z transportu - prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale zawsze obecne. Jednak po 9 latach poszukiwania ocalonych z Zagłady grybowian byłem w stanie oznaczyć i z listy usunąć prawie 100 osób, które Zagładę przeżyły.

Poniżej prezentuję kompletną listę z Pomnika Pamięci Żydów z Grybowa, Ziemi Grybowskiej i przesiedlonych do grybowskiego getta, który odsłoniliśmy 3 listopada 2019 r. Na pomniku uwzględniliśmy wiek ofiar tam, gdzie odnalazłem datę urodzenia, by podkreślić fakt obecności wśród ofiar ponad pięciuset dzieci, w tym najmłodsze miały kilka miesięcy. Przy końcu listy osobno umieściliśmy 41 osób które według "Rejestru" zmarły w przedziale IX.1939-VIII.1942 z nieznanych przyczyn - naturalnych lub jako ofiary niemieckich polowań, braku leków lub niedożywienia - nie sposób poznać właściwej przyczyny śmierci, jednak chcieliśmy ich także upamiętnić. 

Tak oto idea zbierania imion i wspomnienia ofiar nabrała realnego kształtu i uwiecznienia w kamieniu a zamordowani grybowianie - Żydzi, do tej pory anonimowi i na wpół zapomniani, wyciągnięci zostali z otchłani niepamięci. W ten sposób przywróciliśmy równowagę w pamięci o ofiarach II wojny światowej Grybowa - oprócz pomnika w Parku Miejskim, gdzie wspominamy około 150 chrześcijan, teraz stworzyliśmy miejsce, gdzie możemy wspominać ponad 1700 Żydów.

Imię (Imiona)

Aron

Hinda

Pinkas Baruch

Leib

Zysie

Noach

Mania

Feiga

Leizer

Berek

Wiktoria

Rozalia

Amalia

Marek

Stanisława

Salomon

Leib

Chaja Sara

Mozes

Ita

Mala

Szymon

Aron

Tauba Rachela

Pepa

Chaim

Feiga

Zesla

Elka

Małka

Estera

Hena

Reizel Scheindel

Reizla Mindla

Mojżesz

Izrael

Sara

Feiga

Tauba

Ryfka

Samuel

Samuel Markus

Frimet

Gitel

Eljasz

Gusta

Sara

Selig

Suessel

Hena

Chiel

Gitla

Beniamin

Gitla

Julia

Jerzy Paweł

Uscher

Simon

Ryfka Debora

Jenta

Judita

Ewa

Paula

Nachum

Lieba

Fradla

Scheindla

Nuchym

Jakub

Juda

Izak

Markus

Sara Tauba

Helena

Freida Laja

Chana

Dawid Ber

Laja

Cecylia

Schaja

Chaim

Mendel

Złata

Eizyk

Adela

Moses

Laja

Tauba

Juda

Roza

Ryfka Jenta

Frieda

Sara

Herman

Mosze

Adela

Sara Hudasa

Osjasz Selig

Chaim

Szymon

Dora

Henryk

Debora

Aron Noe

Izrael

Benzion

Mendel Menasche

Rifka

Frieda

Necha

Mojżesz

Pesla

Chaim

Sala

Gedali

Jacheta

Ita

Chaja

Józef

Hirsch

Mendel

Sima

Ita

Chana

Sara

Abraham Izaak

Perla

Majer

Schrage Bojes

Mindla

Sala Fraga

Pesla

Sara Fradla

Józef

Pinkas

Sara Tauba

Mojżesz

Mojżesz Hersch

Ruchel Laja

Mariem Estera

Rozalia

Samuel

Jakub

Salomon

Dawid

Moses

Mendel

Hersch

Izrael Ber

Ryfka

Wigdor

Hersch

Helena

Hersch

Józef Samuel

Chaim

Lieba

Chawa

Abraham Hirsch

Ryfka

Benjamin

Markus

Anna Dina

Abraham Samuel

Nachman

Leib

Chana

Ruth

Wolf

Manfred

Eliasz

Sara

Chaim

Ida

Abraham

Chana

Tauba

Feiga Reizla

Markus

Sara

Hinda

Gusta

Chaim

Fani

Mindla

Pesla

Etka

Aron

Chana Ruchla

Hersch

Aron

Dora

Mina

Luis

Chiel

Maria

Herman

Mindla

Estera Mala

Chana Rachela

Naftali Jakub

Moses

Rachela

Keila

Feiga

Regina

Zalel

Ita

Abraham Schyja

Mala

Mozes Juda

Pesach Jozue

Joel

Isak

Chawa

Mojżesz

Henryk

Zygmunt

Eliasz

Anna

Helena Maria

Rozalia

Arnold

Schaja

Lea

Mindel

Szymon

Johewed

Rachela

Chaja

Leib Meilech

Zale

Jakób

Chana

Lea

Hersch

Perla

Beniamin

Dawid

Markus

Stefania

Henia

Mojżesz

Adolf

Jakób

Chawa Gitla

Naftali

Dina

Eljasz

Mina

Felicja

Gisela

Ita

Hinda

Osias Szyja

Izaak

Isak

Emilia

Tauba

Jakub Hersch

Leon

Moses Meier

Mariem

Abraham

Gitla

Jakob Samuel

Szymon

Isak Meilach

Mendel

Blima

Josef Benjamin

Feige Laje

Simon

Abraham

Rachela

Salomon

Cyla

Chaim Hersch

Chaja

Chaskiel

Abraham

Sara

Hena

Tauba

Wolf Hersch

Nachman

Herman

Nuchym

Izaak

Józef

Rachela

Mindla

Sara Ryfka

Chaim

Dawid Rafael

Moses Jakób

Mendel

Irena

Peretz

Chane

Perla

Chaim Samuel

Kalman

Temerela

Niche

Chaskiel

Fradla

Chaja

Jakób

Necha

Juda

Jakub

Nuchem

Salomon

Mendel

Keila

Ciza

Salomon

Alter

Abe

Izrael

Mirla

Reizla

Meilach

Feiga

Aida

Wolf Eliasz

Adela

Leib

Abraham

Mala

Jankel

Izak

Mendel

Małka Reisa

Abraham Wolf

Izrael

Simon

Mala Zlata

Mania

Jakób

Lea

Mariem

Estera

Reizla

Sara

Eliasz Leib

Abraham

Ryfka

Hirsch

Juda

Salek

Hinda

Etel

Beila

Isak Leib

Markus

Moses

Abraham

Estera Gitel

Chaskiel Tobias

Scheindl

Mariem

Rachela

Sara

Wiktor

Anna

Salomon

Zwi Herman

Mina

Henryk

Samuel

Cyna

Hinda

Sara

Mendel Juda

Szymon

Ryfka Lea

Chaim

Estera

Samuel

Estera

Józef Uscher

Jehudit

Jehoszua

Mosze

Amalia

Symche

Nela

Mendel

Netti

Ryfka

Lea

Beniamin

Brandla

Sprynca

Ozjasz Hersch

Scheindla

Samuel

Necha

Szyja

Meilech

Sabina

Laja

Helena

Wolf

Chaskiel

Fryda

Abraham

Beniamin

Berl

Matylda

Tauba

Nahuma

Laja

Laja

Ester

Sabina

Pinkas

Srul

Chaja

Szymon

Estera

Abraham

Maria

Isak Hersch

Fryda

Wigdor

Judas Gusta

Abraham

Elza

Ryfka

Małka

Abraham Dawid

Sabina

Helena

Gusta

Adolf

Gitla

Chana

Regina

Sara

Scheindla

Ita

Edela

Anna

Naftali

Bronisław

Alfreda

Anita

Reizel

Izaak Dawid

Gitla

Meilech

Jakub

Mindla

Saul

Samuel

Izydor

Herman

Natan

Izaak

Sprinza

Anna

Sara

Ida

Flora

Feiga

Rebeka

Matylda

Juda Leib

Doba

Mendel Berl

Salomon

Ewa Blima

Jakób

Cyna

Pesa

Chane Zlate

Chana

Sara

Mozes

Kallman

Chaja

Baruch

Ojzer

Josef Saul

Gittel

Gitel

Frania

Estera

Chaskiel

Hersch

Jurek

Hinda

Salke

Reisel

Izak

Jakób Israel

Salomon

Adolf

Gerschon

Wigdor

Feiga

Aron

Mojżesz Mendel

Ruchla

Estera Ryfka

Majer

Icchak

Frida

Henryk

Samuel Zalke

Estera

Nuchem

Ryfka

Perła

Amalia

Jerzy

Laja

Juda Meier

Chaja

Rachela

Henia

Mozes Mendel

Szyfra

Malka

Rachela

Mosze

Mendel

Leib 

Syna

Chana

Chaja Małka

Izaak

Roza

Nacha

Eliasz

Estera

Ryfka

Helena

Zygmunt Schulim

Herman

Brandel

Izaak Jehuda

Schaja

Mendel

Leib

Szmuel

Josef

Matylda

Leon

Blima

Miriam Laja

Samuel

Fraidla

Sara

Szaja

Hinda

Natan

Sara

Elka

Jakób

Mendel

Helena Rachela

Ita

Trania

Eilga

Mirka

Samuel Israel

Jakób

Elka

Ita

Pinkas

Mendel

Markus

Rachela

Majer

Natan

Gitla

Nazwisko 

Ablezer

Abraham

Abraham

Abraham

Abraham

Abraham

Abusz

Adler

Alster

Alterbaum

Alterbaum

Alterbaum

Ameisen

Ameisen

Ameisen

Amkraut

Aussuebel

Aussuebel

Baecker

Baecker

Baecker

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Baldinger

Balken

Balken

Balken

Balken

Bergman

Bergman

Bergmann

Bergmann

Bergmann

Bergmann

Bergmann

Bergmann

Bergmann

Berliner

Berliner

Berliner

Berman

Berman

Berman

Berman

Besen

Besen

Bieder

Bieder

Bieder

Bieder

Biegeleisen

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birkenfeld

Birn

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Birndorf

Blauner

Blauner

Blauner

Blauner

Blauner

Blauner

Blauner

Blauner

Blaustein

Blaustein

Blaustein

Blaustein

Blaustein

Blech

Bleich

Bleich

Blumenstock

Blumenstock

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Bodner

Borgenicht

Bornfreund

Bornfreund

Bornfreund

Bornfreund

Bornfreund

Bornfreund

Bornstein

Bornstein

Bornstein

Bornstein

Bornstein

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandsdorfer

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Brandstaetter

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braun

Braunfeld

Braunfeld

Braw

Braw

Braw

Braw

Braw

Breitkopf

Breitkopf

Breitkopf

Breitkopf

Brenner

Brenner

Brenner

Brenner

Brenner

Brenner

Brenner

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Brodmann

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bronheim

Bruechman

Buksbaum

Buksbaum

Byk

Citronenbaum

Citronenbaum

Citronenbaum 

Cyzer

Cyzer

Degen

Degen

Delecki

Dorf

Draenger

Draenger

Draenger

Draenger

Draenger

Duener

Duener

Ehrenberg

Ehrlich

Ehrlich

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einhorn

Einrehr

Eisen

Eisen

Eisen

Eisen

Eisen

Eisen

Eisen

Eisenberg

Eisenberg

Eisenberg

Eisenberg

Emmerich

Engel

Engelhard

Engelhardt

Engelhardt

Ermer

Ermer

Ermer

Ermer

Ertel

Ertel

Ertel

Ertel

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Faerber

Falibaum

Falibaum

Falibaum

Falibaum

Falibaum

Falibaum

Falibaum

Fallman

Felder

Feuerstein

Feuerstein

Feuerstein

Finder

Finder

Finder

Finder

Finder

Finder

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Fink

Finkenthal

Finkenthal

Fisch

Fischer

Fischer

Fischer

Fischer

Fleckmann

Fleckmann

Fleckmann

Fleckmann

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Flink

Foerster

Folkmann

Fraenkel

Fraenkel

Fraenkel

Freudenfall

Friedman

Friedman

Friedman

Friedmann

Friedmann

Friedmann

Friedmann

Friedmann

Friedrich

Friedrich

Friedrich

Friedrich

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Fuehrer

Gaertner

Galon

Galon

Gelb

Geller

Geller

Geller

Geller

Geller

Geller

Gewirts

Gewirts

Gilertern

Gitwirth

Glanz

Glanz

Glanz

Glazer

Gniwisch

Gniwisch

Goebler

Goebler

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goetz

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberg

Goldberger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldfinger

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldman

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Goldmann

Lat 

36

35

36

7

5

5

50

34

78

39

40

2

58

65

22

_

35

40

29

_

_

42

27

13

11

50

46

17

15

13

6

9

1 m

42

11

38

36

13

11

9

8

34

34

6

2

50

42

62

28

26

21

19

18

54

38

16

76

35

39

5

3 m

20

55

81

36

73

29

43

71

71

45

47

50

21

19

17

13

77

33

28

27

25

33

5

37

48

49

20

18

13

11

9

5

14

18

28

10

16

14

68

51

34

55

55

27

18

17

19

32

3

28

68

7

40

30

70

66

48

29

27

20

23

17

11

8

32

35

3

3

54

20

13

1

39

28

24

8

7

37

33

69

39

37

33

4

56

26

36

56

51

27

24

30

24

49

45

37

39

72

44

72

42

47

12

7

64

58

17

16

15

35

48

39

57

52

24

22

13

48

45

8

17

69

67

33

59

23

27

45

35

37

39

33

31

76

64

36

39

10

6

3

40

40

74

35

23

20

27

33

31

29

57

39

45

48

18

15

11

49

48

27

28

21

55

15

54

23

31

30

14

21

18

25

75

42

29

39

3

38

56

53

34

32

45

87

53

23

21

18

15

31

34

57

64

29

56

38

37

20

7

3

45

36

14

12

11

10

7

5

3

1 m

29

32

33

5

3

32

3

68

24

42

40

14

10

4

_

61

10

40

36

43

29

35

3

5

15

52

54

12

54

25

66

27

25

_

66

66

23

30

27

37

3

51

_

_

_

_

18

25

_

13

26

_

19

17

14

46

46

20

19

29

12

3

41

29

29

3

51

20

18

14

45

22

15

12

9

9

50

43

20

18

16

14

8

3

44

27

23

53

50

26

24

20

18

15

45

41

12

9

16

14

45

49

18

17

16

13

12

81

49

35

41

4

42

43

10

5

7

6 m

56

59

34

32

31

29

26

23

62

21

_

53

27

54

30

24

19

43

41

21

12

48

49

14

12

4

10

28

51

2

50

56

27

14

63

57

32

22

59

47

15

12

5

56

31

23

20

18

20

15

65

75

44

34

70

36

56

64

42

42

6

42

15

42

39

7

6

66

54

42

57

51

_

71

47

66

38

36

28

44

39

51

48

19

18

16

14

43

35

8

61

_

_

54

48

22

20

55

56

33

_

56

62

16

8

71

48

72

41

39

75

79

76

46

35

11

7

47

14

36

64

29

19

56

65

51

34

27

39

8

40

36

44

78

59

17

73

28

32

70

69

36

40

7

3

22

38

44

54

51

28

19

16

42

46

14

58

73

42

57

55

65

_

25

11

56

51

57

23

19

15

24

48

28

54

45

27

12

82

73

21

40

37

15

4

12

10

8

5

5

3

Imię (Imiona)
Chaja

Chaim

Breindla

Lea

Sara

Hersch

Pesla

Salomon

Rachela

Szymon

Mozes Niesem

Chana

Zenia

Samuel

Estera

Chaskiel

Sara Jochweta

Chaja

Natan

Lieba

Salomon Zalman

Mozes

Chaim

Bernard

Izaak

Saul

Mendel Abraham

Chaja

Debora

Mariem

Chaim

Salomon Salman

Feiga

Sara

Juda

Joseph

Chaja Sara

Chaim

Chane

Maria

Ryszard

Hersch

Uscher

Hena

Chiel

Gittel

Laja

Feiga

Miriam

Mariem

Ela

Hinda

Baniamin Eliasz Wolf

Izaak Hersch

Berl

Dwojra

Beniamin

Janek

Ascher

Nicha

Salomon

Tyla

Sara

Gitla

Mariem

Abbe

Hendla

Mozes

Beila

Bernard

Perla

Jakób

Moses

Perla

Chaskiel Feiwel

Estera

Chaja

Samuel

Frieda

Jakób

Tauba

Aleksander Wolf

Dawid

Chawa Dina

Chaskiel

Rachela

Dawid

Beila

Berl

Chana Estera

Menasche

Sara Ryfka

Maśka

Chaim Isak

Gitla

Jakub

Herman

Natan

Herman

Josef

Wolf

Aron

Roza Pesel

Laja

Sara

Izaak Meilech

Sara

Amalia

Moses Isak

Elfriede

Ryfka Mariem

Cyrla

Berl 

Abraham Jakób

Nuchem

Hena

Ides

Izrael

Chaim

Salomon

Freida

Mojżesz

Samuel

Sala

Jakób Kopel

Markus Wolf

Baruch

Dwoira

Pinkas

Izaak Majer

Adela

Chaim

Tauba

Dawid

Jakób

Regina

Hena Chaja

Schyja

Menasche

Ryfka Laja

Natan

Sara Reizla

Mala

Chana Blima

Tola

Izak

Markus Israel

Chana

Jakób

Salamon

Hersch

Leib

Chaja

Jetti

Hersch Jeruchym

Sara

Dora

Hersch

Salomon

Chaim

Chaim Nuchem

Łace

Mozes

Ida

Izaak Chaim

Chaskiel

Ita

Abraham

Naftali

Zofia

Lieba Ruchla

Doba

Majer Nuchim

Sara

Szulim

Rachela

Maria

Rozalia

Rachela

Zisla

Maria

Selman

Leon

Laja

Chana Rachela

Sara

Reizel

Estera

Gimpel

Hinda

Zofia

Helena

Lieba

Ita

Sara

Izrael

Aron Salomon

Ita

Izrael

Feiga

Hinda

Ida

Izaak

Ida

Abraham

Chaja

Izrael

Oziasz

Izaak

Izrael

Isak

Eliasz

Rachela

Chiel

Trana

Rachela

Mindel

Lila

Salamon

Gitla

Leib

Nachum

Samuel

Josef

Nuchim

Abraham Juda

Jakób

Lea

Reisel

Leizer

Zale-Hersch

Rachela

Sara

Jakób

Anna

Leona Rachela

Laja

Sidonja

Maria

Dawid

Ryfka

Hena

Chana Roza

Aron

Samuel

Tauba

Abraham Henoch

Dawid

Mendel

Eli

Laja

Blima

Abraham

Majer

Lieba Recha

Mojżesz

Chawa

Baruch Salamon

Neti

Erna

Blima

Regina

Josef Meier

Chana

Juda

Ida Jochweta

Doba

Małka

Necha

Markus Lejzor

Eliasz Israel

Breindla

Mozes

Hinda

Gitla Beila

Izak Majer

Estera

Chaim Jakób

Estera

Samuel Chaim

Mariem

Gitla

Jeruchim

Etla

Mariem Debora

Abraham Juda

Breindla

Samuel

Hena

Sara

Mojżesz

Bernard

Gittel

Chaja

Herman

Aron

Markita

Pinkas Arie

Hirsch

Leizer

Samuel

Hania

Idas

Salomon

Zygmunt

Ita

Sala

Abraham

Mina

Rochma

Beno

Laja

Moses

Izaak Leib

Józef

Sara

Herman

Osias

Dora

Doba

Leib

Zuessel

Abraham

Roza Ela

Chaja

Aron

Doba

Miriam

Necha

Sara

Frymeta

Chaim Eljasz

Tauba Małka

Abraham Chaim

Rachela

Sendor

Majer Pinkas

Berisch

Sara

Gizela

Hersch

Mendel

Mojżesz

Estera

Siegfried

Harry

Jakób

Elba

Suessla

Mendel

Nicha

Meszulem

Mojżesz

Kalman

Miriam

Natan

Salamon

Estera

Beniamin

Scheindl

Aron

Regina

Ewa

Regina

Chaja Ruchla

Feigla

Klara

Ferdynand

Ewa

Rachela

Feiga

Moses

Aleksander

Scheindla

Anna

Eda

Erna

Ernestyna

Zygmunt

Helena

Bronisław

Emil

Berta

Luis

Anna

Józef

Fryda

Moses

Mina

Pejsach

Gitel

Laja

Joel

Chana Mindel

Schaja

Mendel

Lea Matel

Sara

Aron Jakob

Beila

Meier Hersch

Estera

Pinkas

Sara

Beniamin

Israel Mendel

Natan Dawid

Abraham

Emanuel

Zofia Rachela

Siesla

Mozes Dawid

Sara

Fryda

Leon

Ida

Ryfka Beila

Zalke Uscher

Rózia Małka

Sara Esta

Jakub Aron

Leibisz

Berta

Mindla

Chaskiel

Mendel

Rochma

Izaak Dawid

Jozef

Raze Liebe

Gittel

Józef

Majer

Adam

Sosche

Cecylia

Ida

Jumen

Chaim

Roza

Dora

Feiga

Abraham

Małka

Regina

Helena

Maria

Gusta

Uscher Salamon

Sara

Herman

Eugenia

Josef

Adela

Suessla

Lieba

Usher

Mozes

Ita

Blima

Majer Nusim

Sure Laje

Rachela

Jakob

Laja

Lusia

Etla

Necha

Wolf 

Estera

Hilda

Kalman

Leizer

Fela

Berta

Ewa

Rachela Lustig

Abraham

Sara

Chaim Hirsch

Abraham Dawid

Zelda

Moses Samuel

Laja

Amalia

Józef

Roza

Estera

Chaja

Miriam

Ryfka

Jonas

Izydor

Fani

Sala Fryda

Fryderyk

Roza

Miriam

Chaja Gitla

Salamon

Chana

Motel

Markus Hersch

Zosia

Samuel

Jakub Izrael

Ryfka

Dwojra

Helena

Chaim

Sala

Wolf

Sara

Perla

Sara

Jeszajahu

Dawid

Samuel

Helena

Jakub

Rachela

Helena

Leon

Dawid

Ela Gitla

Rachela

Jakób

Henryk

Samuel

Salomea

Izrael

Wolf

Natan

Cyla

Juda Izrael

Schyja

Kreindla

Józef

Eliasz Sucher

Sara Gitla

Chaim Leib

Abraham Izaak

Blime

Mojżesz

Ryfka

Izrael

Chaja

Rachela

Isak

Frejda

Schyja

Jakob

Laja

Józef

Dawid

Bronisława Sara

Chana

Anna

Reizla

Natan

Beila Chaja

Abraham

Bluma

Zofia

Chaim Joseph

Artur

Salamon

Estera

Feiga

Hersch

Chana

Kiwa

Róża

Hana

Pesach

Józef

Ides

Sala

Tzwi

Mosze

Nazwisko
Goldmann

Goldner

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Goldstof

Golland

Golland

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Gottlob

Greiman

Greiman

Greiman

Greiman

Greiman

Greiman

Greiman

Gringler

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gross

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruebel

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruen

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenfeld

Gruenspan

Gruenspan

Gruenspan

Gruenspan

Gutmacher

Gutmacher

Halberstam

Halberstam

Halberstam

Halberthal

Halberthal

Halberthal

Halberthal

Halberthal

Halberthal

Halpern

Halpern

Halpern

Halpern

Hartman

Hartman

Hartman

Hartman

Hartman

Hartman

Hauptmann

Hecht

Hecht

Hecht

Hecht

Hecht

Heller

Heller

Heller

Heller

Heller

Heller

Heller

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbach

Herbst

Herszkowicz

Herszkowicz

Hilowicz

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirsch

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschfeld

Hirschthal

Hirschthal

Hirschthal

Hirschthal

Hirschthal

Hirschthal

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochhauser

Hochstim

Hochstim

Hochstim

Hochstim

Hochstim

Hochstim

Holaender

Holaender

Holaender

Holaender

Holaender

Holaender

Holzbuerger

Holzer

Horn

Horn

Horn

Horowitz

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Isenberg

Jakób

Jakób

Jakubowicz

Jakubowicz

Jakubowicz

Jakubowicz

Jakubowicz

Jakubowski

Jakubowski

Josefsberg

Josefsberg

Jungerman

Kanarek

Kant

Kant

Kant

Kant

Kant

Kant

Kant

Kant

Kapner

Kapner

Kapner

Kapner

Kapner

Kapner

Kapner

Katz

Katz

Katz

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Kaufteil

Keil

Keil

Keil

Kersch

Kersch

Kessler

Kessler

Kessler

Kessler

Klafter

Klafter

Klafter

Klafter

Klafter

Klapholz

Klapholz

Klapholz

Klaubenfeld

Klaubenfeld

Klaubenfeld

Klaubenfeld

Klaubenfeld

Klaubenfeld

Klausner

Klausner

Klausner

Klausner

Klausner

Kleiman

Kleiman

Kleiman

Kleiman

Kleiner

Kleiner

Kleinzaehler

Kleinzaehler

Kleinzaehler

Klotz Engelhard

Klotz Engelhard

Klotz Engelhard

Kluger

Kluger

Kluger

Kluger

Kluger

Knobloch

Knobloch

Knobloch

Knobloch

Knobloch

Koerbel

Koerbel

Kohn

Kohn

Kohn

Kohn

Kohn

Kolber

Kolber

Kolber

Kolber

Kolber

Korn

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornhauser

Kornreich

Krieger

Krieger

Krieger

Kuflik

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Landau

Langsam

Langsam

Langsam

Langsam

Lauer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Lehner

Leibler

Lenkowicz

Lerner

Libermann

Libermann

Libermann

Libermann

Licht

Lichtmann

Lichtmann

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Lichtscherber

Linker

Linker

Linker

Linker

Linker

Lipczer

Lipczer

Lipczer

Lipczer

Lipczer

Lipczer

Lipczer

Lipschnitz

Lipschnitz

Lipschnitz

Lipschnitz

Lipschnitz

List

Littman

Littman

Littman

Littman

Loewenberg

Loewenberg

Loewenberg

Loewenberg

Lustig

Lustig

Lustig

Majbruch

Majbruch

Majbruch

Majbruch

Maltenfort

Mandel

Mandel

Mandel

Mandelbaum

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Meibruch

Meibruch

Messner

Messner

Messner

Miller

Mostbaum

Mostbaum

Nadel

Nadel

Nebenzahl

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neugroschel

Neuheit

Neuheit

Neuheit

Neuheit

Neuman

Neuman

Nisenfeld

Nisenfeld

Nisenfeld

Nisenfeld

Nisenfeld

Nisenfeld

Nisenfeld

Odze

Odze

Odze

Odze

Odze

Oliner

Ormianer

Ormianer

Ormianer

Ormianer

Ornstein

Ornstein

Ornstein

Perlberger

Perlman

Perlroth

Pflaster

Pflaster

Pflaster

Picele

Plenecka

Plenecka

Plenecki

Plenecki

Popiel

Popiel

Popiel

Popiel

Popiel

Popiel

Popiel

Regenbogen

Regenbogen

Regenbogen

Regenbogen

Regenbogen

Rei

Rei

Wiek
2

19

40

3

62

3 m

68

38

30

27

52

50

18

16

13

29

25

1

56

50

29

27

25

23

19

17

14

13

12

10

45

32

30

2

56

51

39

16

20

67

38

58

_

_

27

43

30

20

22

36

7

37

32

28

37

39

8

5

62

49

27

22

19

14

6

50

42

16

16

8

45

44

69

75

40

37

38

6

9

43

43

13

43

50

19

44

66

68

37

30

4

2

2

7 m

34

6

39

32

78

37

55

50

67

69

20

17

31

6

4

44

74

44

48

16

14

12

7

9

1

76

66

33

31

31

35

62

39

60

54

24

54

22

21

15

33

33

5

1

52

46

19

18

17

14

47

17

47

49

19

11

_

54

49

41

6

4

42

45

51

66

75

31

79

23

_

43

41

19

47

18

64

52

42

40

12

3

42

12

75

37

35

53

27

23

21

14

12

55

33

41

35

8

55

32

31

29

35

50

35

44

21

36

46

18

13

6

4

4

10

6

28

9

29

78

66

63

35

18

33

35

40

_

_

_

63

29

20

31

44

44

18

34

51

46

41

18

17

15

13

11

16

4

74

30

57

57

32

28

21

28

70

39

29

74

27

3

59

54

51

22

_

17

16

62

50

50

22

18

16

7

32

19

15

13

31

4

46

18

71

41

45

13

37

37

11

7

5

48

44

17

13

82

78

47

19

17

14

11

5

4

54

41

48

46

38

49

29

58

41

12

11

35

55

35

27

22

19

17

56

46

38

58

64

33

64

38

25

31

24

36

3

2

32

5

31

31

31

58

56

23

30

82

57

49

18

15

35

42

8

51

46

22

19

17

14

3

33

35

39

2 m

47

15

46

15

32

63

43

16

11

64

26

33

51

52

21

19

17

_

60

54

20

39

14

13

65

52

26

4

2

50

44

44

17

15

56

39

38

17

15

4

32

41

63

59

30

22

32

57

23

21

67

38

51

35

13

11

41

34

29

8

6

4

48

47

46

11

34

9

7

2

2

_

32

37

49

_

_

_

_

42

66

37

32

52

24

21

16

15

13

9

67

65

18

17

14

60

23

60

18

26

1

1

49

62

64

24

22

63

30

29

4

3

49

37

16

14

37

35

2

39

4

36

6

39

44

43

6

42

42

17

14

46

6

46

13

38

33

9

71

47

48

_

52

78

53

72

69

_

_

14

_

33

_

33

_

_

_

40

23

5

1

49

15

55

46

21

20

18

33

_

20

23

_

33

34

48

44

16

15

14

12

9

40

36

65

63

22

35

40

40

11

2

57

30

19

35

36

54

31

37

63

75

31

28

33

6

65

59

35

32

28

24

21

79

59

22

62

16

10

8

Imię (Imiona)
Ben Zijon

Eidel

Aron

Mirla

Rachela

Isak

Szymon Herman

Mozes Józef

Nicha

Rozalia

Debora

Moses Chaim

Sara

Chana Beila

Rachela

Aron

Natan

Beila

Chaskel

Perla

Izaak

Hinda

Sare

Chaim

Mozes

Leib

Henryk

Blima

Chana Roza

Rachela

Abraham

Jakub

Chana

Bronia

Leib

Fryda

Gitla

Ita