top of page
image.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.  Wydanie i promocja albumu artystyczno-historycznego
pt. „Cichy Memoriał-Grybowska Saga” w oparciu o murale
wykonane na terenie miasta i gminy Grybów

 

objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn.
Oferta kulturalna LGD „Korona  Sądecka” objętego umową nr 02858-6935-UM0620191/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie  kapitału  społecznego poprzez organizację spaceru edukacyjnego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego
i promocja obszaru poprzez wydanie publikacji artystyczno-historycznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przewidywane wyniki operacji: opracowanie i wydanie  500 szt. publikacji oraz organizacja spaceru edukacyjnego dla 20 osób.

bottom of page