top of page

Tablica pamiątkowa Ochotniczej Straży Pożarnej z roku 1929

Tablica zawiera prawie 200 małych tabliczek, tzw. "gwoździ" z nazwiskami prawdopodobnie darczyńców na rzecz remizy; poza ok. 170 nazwiskami (oprócz Polaków 1/4 to grybowscy Żydzi) są jeszcze nazwy instytucji i OSP z innych miejscowości. Niesamowita skarbnica wiedzy i pamięci o ówczesnych mieszkańcach miasta prezentowana jest dzięki uprzejmości pani Krystyny Oleksiewicz.

Fot. K. Kmak

bottom of page