top of page
  • Kamil Kmak

Łemkini wśród absolwentek przedwojennego grybowskiego Gimnazjum - poszukujemy krewnych Choroszczaków


W maju, czerwcu i lipcu tego roku, w związku z powstaniem we Florynce w dniu 19.05.2021 deskalu z łemkowską rodziną Romaniaków, Łuczkowców i Gojdyczów w ramach projektu "Cichy Memoriał - Grybowska Saga" rozwijanego przez nas z Arkadiusz Andrejkow, oraz w rocznice wysiedleń wsi łemkowskich grybowszczyzny w akcji "Wisła", publikowaliśmy relacje i fotografie Łemków z Florynki, Binczarowej, Wawrzki, Boguszy, Berestu oraz Czyrnej. W naszych biblioteczkach i zbiorach cyfrowych mamy o wiele więcej materiału dotyczącego Łemków, w tym nadesłane fotografie rodzinne.


W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego, dziś publikujemy dokument, który wystawiony jest w holu nowej siedziby LO im. Artura Grottgera przy ul. Kościuszki w Grybowie, jako piękne świadectwo dawnego, wielokulturowego Grybowa - Świadectwo Dojrzałości Łemkini z pobliskiej Królowej Ruskiej (dziś: Królowej Górnej), Mirosławy Choroszczak.


Ciekawi nas dalszy los absolwentki naszego liceum, prosimy o kontakt rodzinę lub znajomych rodziny Choroszczaków.

Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page