top of page
  • Kamil Kmak

Album wydany! - "Cichy Memoriał - Grybowska Saga"


Mamy to! "Cichy Memoriał - Grybowska Saga" "Narracje o Grybowie i grybowianach przypomnianych na muralach i deskalach Arkadiusza Andrejkowa" Kompozycja projektu i redakcja: Kamil Kmak Autorzy tekstów: Maria Adamik | Ewa Andrzejewska | Anna Boruch | Andrzej Kmak | Danuta Kmak | Kamil Kmak | Anna Kurdzielewicz | Iwona Niepsuj Fot. współczesne: Kamil Paluszek, Piotr Gaborek, Iwona Niepsuj, Kamil Kmak, Piotr Basałyga Wyd. stowarzyszenie Saga Grybów Grybów - Biała Niżna 2023 Realizacja wyd. Libra PL

12 murali i deskali, 12 rozdziałów, ponad 330 ilustracji z archiwów rodzinnych, państwowych, szkolnych etc., instytutów i muzeów, łącznie z 70 źródeł.

30 tys. PLN ze zbiórki społecznej na projekt wykonania murali i deskali, wspartej przez 90 osób z różnych krajów, 3 lata powstawania dzieł Arkadiusza Andrejkowa (2020-2023) i 13 lat działania Społecznego Archiwum Grybowa - SAGA (2010-2023), dziesiątki odwiedzin w domach grybowian w całej Polsce i poza nią, dwadzieścia relacji rodzin i świadków, kilkanaście odwiedzonych archiwów i bibliotek. Pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (działanie wydawnicze albumu objęte umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Oferta kulturalna LGD „Korona Sądecka”- pełna informacja poniżej) i darczyńców oraz z nagrody Ośrodka KARTA. Kilkumiesięczne prace edytorskie... i jest :) Rezultat pracy i ofiarności bardzo wielu osób - to ludzie bardzo wielu różnych języków, religii, grup społecznych: chrześcijanie - katoliccy i prawosławni, Łemkowie, Żydzi, buddyści, ateiści, mieszkający na kilku różnych kontynentach, mówiący różnymi językami, ludzie kilku pokoleń. Grybowianie - grybowianom :)

Projekt łączy historie grybowian reprezentujących tak samo różne grupy i kultury:

* Franciszka Paszka "Kmicica" i grybowskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, browaru "Grybów"; * rodziny Gottlobów i Kapnerów, społeczności żydowskiej Grybowa, jej życia przed wojną i Zagłady; * Marii Studnickiej, grybowskiej społeczniczki, z panoramą życia społecznego w międzywojennym Grybowie; * Jana i Janiny Dębowskich i ich dzieci, życia przed wojną w Grybowie i śmierci Jana w Katyniu, aktorstwa Krystyny Dębowskiej-Ostaszewskiej, mamy muzyka i kompozytora, p. Jacka Ostaszewskiego, i babci aktorki Mai Ostaszewskiej; * rodzin Romaniaków, Łuczkowców i Gojdyczów, wysiedlonych z Florynki pod Grybowem w akcji "Wisła", z dziejami Florynki, heroizmu Łemków w II wojnie światowej w Polsce Podziemnej, a potem wypędzenia; * Mani i Ido Riegelhauptów, dzieci Heleny i Majera, ofiar Zagłady, z historią getta w Grybowie, a także bardzo nielicznych grybowskich syjonistów i syjonistek, którym udało się wyjechać przed wojną do Eretz Israel; * ks. Adama Kaźmierczyka, opiekuna wielokulturowego dziedzictwa Grybowa w Muzeum Parafialnym w Grybowie, dobrego i wrażliwego człowieka; * trzech przyjaciół: Józefa Hodboda, aptekarza i społecznika, Zdzisława Mączeńskiego, architekta, i ks. Jana Solaka, założyciela Muzeum Parafialnego w Grybowie; * Ludwika Lizonia, ludowego artysty rzeźbiarza i rodzin, które mieszkały przed Ludwikiem w arcyciekawym domu w Białej Niżnej 1; * Bronisławy Rychter-Janowskiej, artystki, podróżniczki, społeczniczki, nauczycielki w szkole w Siołkowej pod koniec XIX wieku, z panoramą Grybowa galicyjskiej la belle époque; * prof. Józefa Motyki, botanika z Kąclowej, który w czasie II wojny światowej ratował Żydów we Lwowie, przyjaciela Hugona Steinhausa; * Zygmunta i jego syna Bolka Studnickich, grybowskich fotografów, którzy przechowali dla nas obrazy dawnego Grybowa i grybowian. Kolejność rozdziałów odpowiada kolejności powstawania murali i deskali.

Projekt murali i deskali Arkadiusza Andrejkowa w Grybowie oraz publikacja powstały dzięki pracy społecznej stowarzyszenia Saga Grybów.

Wydanie pierwsze ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy, a książka nie jest na sprzedaż - dlatego ustalone są zasady dystrybucji darmowych egzemplarzy: w pierwszej kolejności książki trafiają do osób i podmiotów, które na różne sposoby wsparły projekt murali i deskali: poprzez udzielenie ścian, udzielenie fotografii, rodzinnych archiwów, dokumentów, pamiątek - to ponad 155 osób! następnie do uczestników spaceru edukacyjnego śladem murali i deskali z 19 sierpnia oraz do bibliotek miejskich, gminnych i szkolnych na terenie Grybowa i Gminy Grybów

Kolejną okazją do otrzymania albumu będzie spotkanie autorskie, z udziałem Arkadiusza Andrejkowa i współautorów publikacji, które odbędzie się w Kinie "Biała" - Miejskim Centrum Kultury w Grybowie - w sobotę 21 października o godz. 16:00.

Na uczestników spotkania czekać będzie 100 egzemplarzy - każdy będzie mógł otrzymać 1 egzemplarz. Zapraszamy!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Wydanie i promocja albumu artystyczno-historycznego pt. „Cichy Memoriał-Grybowska Saga” w oparciu o murale wykonane na terenie miasta i gminy Grybów

objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Oferta kulturalna LGD „Korona Sądecka” objętego umową nr 02858-6935-UM0620191/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację spaceru edukacyjnego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru poprzez wydanie publikacji artystyczno-historycznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: opracowanie i wydanie 500 szt. publikacji oraz organizacja spaceru edukacyjnego dla 20 osób.

Commenti


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page