top of page
  • Kamil Kmak

Na Furtce

Rzadkie ujęcie fotograficzne nieistniejącej kapliczki Matki Boskiej "na Furtce", przy ul. Węgierskiej. Nazwa kapliczki, funkcjonująca jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, pochodzi z czasów, kiedy Grybów był obwarowany murami, a w ciągu ul. Węgierskiej znajdowała się brama zwana "Furtką". Mury grybowskie nie istnieją od wieku XVII. Za zdjęcie dziękujemy Marcie Adamczuk.


395 wyświetleń
Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page