top of page
  • KK

Odnaleziony album Eustachego Skindera


W roku 2013 dzięki istnieniu strony "Grybów" na facebooku udało się odzyskać i przekazać na powrót rodzinie zaginiony album dyrektora Eustachego Skindera... Teraz Społeczne Archiwum Grybowa SAGA ma zaszczyt go zaprezentować (skrót do galerii). Pewna osoba, burząc zakupiony dom w Grybowie przy ul. Kazimierza Wielkego, sprzedała wszystkie meble i przedmioty w nim się znajdujące. Stary kredens zakupiła P. Agnieszka Grygierek-Adamkiewicz z "Domu na Łąkach" w Izbach. Ku swojemu zaskoczeniu odkryła w szufladzie stary album. P. Agnieszka wykazała się dobrym sercem i, nie wiedząc kto jest na zdjęciach, postanowiła oddać go "w dobre ręce"; skontaktowała się za pośrednictwem facebooka i strony "Grybów" ze mną. Udało mi się szybko ustalić na podstawie zdjęć, do kogo należał album. Zdjęcia powędrowały do rodzin Skinderów w Grybowie i Nowym Sączu, które zgodziły się na publikację części albumu. Wspaniale było stać się częścią tej historii. Przy okazji polecam piękne miejsce, nieodległe od Grybowa, położone u źródeł naszej Białej w sąsiedztwie słowackiej granicy - www.izby.com.pl i pensjonat Dom na Łąkach p. Agnieszki.

Inżynier Eustachy Skinder, wieloletni dyrektor Szkoły Kołodziejsko-Kowalskiej w Grybowie (późniejszy ZSZ), urodził się w Gojżewie k. Kowna na Litwie. Syn powstańca styczniowego - zesłańca na Sybir, potomek rodu wywodzącego się ze Skandynawii, o długiej tradycji wojskowej. Ukończył Gimnazjum w Kownie i Politechnikę we Lwowie. Pracował w Warszawie, Łodzi i Lwowie. Brał udział w 1918 r. w obronie Lwowa. Władał biegle: łaciną, greką, rosyjskim (uczył tego języka), niemieckim, litewskim i szwedzkim. W grybowskiej szkole pracował 30 lat, przez 24 lata będąc jej dyrektorem. Zmarł w roku 1958 i jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - kwatera L (wiadomości z książki p. Zofii Marchel-Święs i od Rodziny).


555 wyświetleń
Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page