top of page
  • KK

Jarmark na rynku, 1923

Grybów, jarmark w rynku w 1923 roku. Zdjęcie wykonał powracający w odwiedziny do rodzinnego Berestu z Ameryki emigrant Iwan Maslej, Łemko. Zdjęcie jest tak dobrej jakości, że widać na nim napisy na sklepach. Od lewej "WEISS" [słodycze], "SKŁAD MĄKI" [kamienica Wolfa Finka], "HURTOWNY SKŁAD PAPIERU" [żony Wolfa - Netti Fink], "MORDARSKI", "HANDEL TOWARÓW MIESZANYCH I BŁAWATNYCH JAKÓB UNGER" (informacje uzupełnione o wiadomości nt. sklepów w rynku z książki Stanisława Osiki).

Polsko-żydowsko-łemkowski Grybów, który już nie istnieje. Takie zdjęcia to skarb. Stanisław Osika pisze o Łemkach: "Rusnacy, przyjeżdżający wozami często z daleka, mający zawsze coś do sprzedania, coś do kupienia, coś do załatwienia w sądzie, katastrze, w notariacie, czy w kancelariach adwokackich, krzątali się po targowisku i po rynku, w tym dniu prawie całkowicie zastawionym kramami. Chodzili po sklepach i urzędach, by móc przed nocą zdążyć załatwić wszystkie, a przynajmniej najważniejsze sprawy" Zdjęcie nadesłał p. Walter Maksimovich, który prowadzi portal łemkowski lemko.org - dziękujemy.


592 wyświetlenia
Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page