top of page
  • K.Kmak

Andrzej Sarkowicz

Na podstawie relacji rodziny i dokumentów archiwalnych publikuję biogram wraz z pamiątkowymi zdjęciami. Andrzej Sarkowicz urodził się 08/10/1890 r. w Wilczyskach w ówczesnym powiecie grybowskim, jako syn Józefa i Apolinii zd. Cieluch. We wczesnej młodości służył w marynarce austro-węgierskiej, pływał na jednostce SMS Admiral Spaun w latach 1910-1918. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 od dowództwa Wojska Polskiego.

Był jednym z założycieli Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej - Oddział w Grybowie 1935r. oraz też jego prezesem.

Brał czynny udział w działalności grybowskiego gniazda Towarzystwa "Sokoła". Był radnym Rady Miasta Grybowa, komendantem straży pożarnej i społecznikiem.

Rodzina Sarkowiczów w 1926 r.: Maria zd. Kamińska i Andrzej z dziećmi: Pelagia Sarkowicz (stoi u góry), Witold Sarkowicz (starsze dziecko), Janina Sarkowicz (później Bełtowska - mama Marii Poręby - mniejsze dziecko) i w beciku Zdzisława Sarkowicz. W rejestrze mieszkańców ul. Kolejowej odnaleźć można jeszcze Józefa Sarkowicza, ojca Andrzeja, a syna Warzyńca i Marii, ur. w Stróżnej 08/02/1863 r. oraz kolejne dzieci Andrzeja i Marii: Ludwika, Jadwigę, Zofię, Jerzego i Barbarę.

Fotografia zaręcznowa Andrzeja i Marii Kamińskiej z 1917 r. kiedy Andrzej służył w c.k. marynarce.

Fotografia z okresu międzywojennego, A.S. na czele pochodu straży:


Fotografia z pogrzebu Andrzeja Sarkowicza:


Za materiały dziękuję p. Marii Porębie i p. Ludwikowi Sarkowiczowi.

754 wyświetlenia
Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page