top of page
  • Anna Boruch

Tartak Hobag, rok 1943


 

Miejsca, po których nie pozostał widoczny ślad, przypominają tylko fotografie. Wraz z najstarszym pokoleniem, odeszła pamięć zdarzeń, których odtworzenie staje się często niemożliwe. Zdjęcia przechowane w postaci pamiątek w albumach grybowian i osób, których wysiedlono w te strony, pozostają nierzadko anonimowe.

Na fotografiach widoczne są zabudowania tartaku Hobag, założonego w 1940 roku. Stanowił on integralną część fabryki Delta, produkującej między innymi elementy baraków drewnianych z przeznaczeniem na potrzeby wojska. Jak podano w monografii „Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu: „Delta zatrudniała około sześciuset pracowników. Kierownictwo administracyjne i techniczne sprawowali Niemcy. Zakłady strzeżone były przez Werkschutz. Zaopatrzenie w surowiec załatwiano poprzez dewastatorski wyrąb lasów, organizowany z udziałem nadleśnictwa (Oberforsterei) ulokowanego w gminie Siołkowa”. W zakładzie pracowały również kobiety, zatrudniane w kuchni. Zarówno te, które pochodziły z Grybowa jak i wysiedlone z wielu regionów Polski. Na widocznych zdjęciach, wykonanych w 1943 roku rozpoznano: Katarzynę Mikulską, Annę Wągrowską oraz Janinę Wągrowską.
97 wyświetleń

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page