Andrzej Sarkowicz

July 26, 2018

Na podstawie relacji rodziny i dokumentów archiwalnych publikuję biogram wraz z pamiątkowymi zdjęciami.

Andrzej Sarkowicz urodził się 08/10/1890 r. w Wilczyskach w ówczesnym powiecie grybowskim, jako syn Józefa i Apolinii zd. Cieluch. We wczesnej młodości służył w marynarce austro-węgierskiej, pływał na jednostce SMS Admiral Spaun w latach 1910-1918.
Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 od dowództwa Wojska Polskiego.


Był jednym z założycieli Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej - Oddział w Grybowie 1935r. oraz też jego prezesem.


Brał czynny udział w działalności grybowskiego gniazda Towarzystwa "Sokoła". Był radnym Rady Miasta Grybowa, komendantem straży pożarnej i społecznikiem.


Rodzina Sarkowiczów w 1926 r.: Maria zd. Kamińska i Andrzej z dziećmi: Pelagia Sarkowicz (stoi u góry), Witold Sarkowicz (starsze dziecko), Janina Sarkowicz (później Bełtowska - mama Marii Poręby - mniejsze dziecko) i w beciku Zdzisława Sarkowicz. W rejestrze mieszkańców ul. Kolejowej odnaleźć można jeszcze Józefa Sarkowicza, ojca Andrzeja, a syna Warzyńca i Marii, ur. w Stróżnej 08/02/1863 r. oraz kolejne dzieci Andrzeja i Marii: Ludwika, Jadwigę, Zofię, Jerzego i Barbarę.
 

 

Fotografia zaręcznowa Andrzeja i Marii Kamińskiej z 1917 r. kiedy Andrzej służył w c.k. marynarce.
 

 Fotografia z okresu międzywojennego, A.S. na czele pochodu straży:

 Fotografia z pogrzebu Andrzeja Sarkowicza:
 

 

Za materiały dziękuję p. Marii Porębie i p. Ludwikowi Sarkowiczowi.
 

Please reload

Ostatnie posty

July 26, 2018

April 22, 2017

February 18, 2017

January 28, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

© 2020 stowarzyszene Saga Grybów